home

  [media stories: 1996: norwegian]
Psychologisk Kraftige Dager

Bergen-concert announcement
taken from the Norwegian newspaper
BERGENS TIDENDE (Tid Og Sted), 1996-03-14.
Norwegian. Found and sent in by Paul Caspers.


Blir det på Garage på torsdag og fredag. Trondheimsrockerne Motorpsycho stopper i Bergen på Norgesturne med splitterny plate ("Blissard") i en av de tjue gitarkassene de har med seg. Torsdag er det teenagekonsert, mens fredagen er forbeholdt de som har lov til å drikke øl til musikken. Forrige gang Snah, Gebhardt og Bent spilte i Bergen måtte de ta inn på hotell fordi de glemte nøklene til bandleiligheten. Denne gangen får visatse på nøkkel rundt halsen, ikke sant gutter?