home

  [media stories: norwegian: 1994]Motorpsycho + Emi = Sant

Short report taken from the
Norwegian news agency
NTB, 1994-08-18.
Norwegian. Found and sent in by Paul Caspers.


Motorpsycho har undertegnet en avtale med plateselskapet EMI som skal markedsføre og distribuere platene deres. Gruppa har nettopp avsluttet innspillingen av sin kommende CD som får en spilletid på mer enn 1 time og 40 minutter. Den vil derfor bli utgitt som en dobbel CD med en utsalgspris på under 200 kroner. I tillegg blir platen utgitt på vinyl i et begrenset opplag på 2.000 eksemplarer. Platen som får tittelen "Timothy's Monster", blir etter alt å dømme utgitt i månedsskiftet oktober/november.