home

  [media stories: norwegian: 1999]Vinner av 2000-låta i Petre:

Bent and Geb receiving the cup

the cup's engraving ...


the cup the top of the cup


NRK Petre boss Einar Førde in the studio ...
Einar Førde delte ut prisen!