home

  [record reviews: aadap]
MOTORPSYCHO
Angels And Daemons At Play

Review of AADAP taken from the
Swedish magazine
GROOVE, 1997.
Swedish. Transcribed by Jonas Jonsson.


Motorpsycho
Angels & Daemons At Play
(Stickman / Birdnest)

Världens bästa norska rockband släpper en skiva till och tyvärr måste jag säga att mina skyhöga förväntningar inte riktigt infrias. Motorpsychos förra skiva, Blissard, är en av de bästa som står hemma i min skivsamling, men på Angels går bandet tillbaka mer mot sitt ursprung. Det är ett stökigare, tyngre och mindre poppigt band här. Trion, stationerad i Trondheim, verkar ha lagt ner mindre energi på låtskrivandet och deras harvande får fungera som en grund runt vilken ljud från moogar, sågar och diverse andra instrument kretsar. Trots att Angels inte når upp till sin föregångares höjder så saknar den inte höjdpunkter. Det kvartslånga spacerockeposet un chien d`espace är bara en av dem.

Joakim Jakobsson