home

  [record reviews: let them eat cake]Motorpsycho: Let Them Eat Cake

Review of Let Them Eat Cake taken from the
Norwegian for-free-magazine
Plan B / March 2000.
Norwegian. Transcribed and sent in by Kristoffer.


Motorpsycho
LET THEM EAT CAKE
(Sony)


De fleste har vel fått med seg den brede enigheten om at dette er en bra plate. Derfor gidder ikke jeg å gulpe opp inspirasjonskilder og likhetstrekk med andre travere innen musikk, men heller fokusere på hva Motorpsycho gjør med sin posisjon i musikken med denne utgivelsen.
Stikkord her er evolusjon, læren om artenes utvikling gjennom naturlig utvalg. Små amøber ble ikke til mennesker over natta, men med små forandringer over lengre tid. Motorpsycho har vist evolusjon før, og det er disse små justeringene som forlenger artens levetid. Evolusjonen i naturen gjør ikke forandringer og tilpasninger fordi utviklingen krever det, evolusjonen har ikke noe mål. Slik har heller ikke Motorpsycho tilpasset sin musikk fordi det platekjøpende forbrukersamfunnet krever det. Motorpsycho gjør det de kan og vil, so be it! Noen ganger gjør man en feil, og dermed går til grunne, andre ganger lar man dem spise kake, og er sikret overlevelse, nye tilhengere og et større bruksområde...

Tommy Mangerud