home

  [record reviews: timothy's monster]
Motorpsycho
"Timothy's Monster"

Review of Timothy's Monster taken from the
Norwegian news agency
NTB, 1994-10-12.
Norwegian. Found and sent in by Paul Caspers.


Motorpsycho
"TIMOTHY'S MONSTER"
Harvest
Rating: (5) of (6)

Etter tre uavhengige utgivelser prøver Motorpsycho seg nå på et stort multinasjonalt selskap. At de mørke, alternative støyrockerne fra Trondheim skulle ta dette "ideologiske" skrittet overrasket litt, men blir mer logisk straks "Timothy's Monster" har fått snurret litt i CD-spilleren. Motorpsychos nye dobbelt-CD med samlet spilletid på 100 minutter er nemlig definitivt lettere tilgjengelig enn bandets tidligere plater.

Denne utviklingen skyldes ikke så mye at gruppa har forlatt sine røtter i 1970-tallets proggrock/psykedelia, men mer at den klaustrofobisk tunge støyfaktoren som tidligere har preget mye av bandets musikk, nå er tonet betraktelig ned. Som erstatning har de på "Timothy's Monster" utviklet et langt lettere, luftigere og til tider også akustiskpreget arrangement. Dette setter sangene mer i fokus, og tilfører Motorpsycho en ny dimensjon som "ordinært" rockeband i ordets positive forstand. Framfor alt gjelder dette den første CDen, mens den andre i større grad konsentrerer seg om å utvikle stemningsmettet musikk.

Sammen tegner de to CDene et bredt og fascinerende bilde av Motorpsycho, som til tross for sin sentrumstilnærming, har bevart sin lekne holdning og eksperimentelle lyst. Det sørger igjen for at "Timothy's Monster" byr på stadige overraskelser og pussige detaljer som skaper spenning og dramatikk. Skremmende bra!

Leif Gjerstad