home

  [record reviews: trust us]
Motorpsycho: Trust us

Anmeldelse av Trust Us fra
PLANETARIUM C, April 1998.


Det er åtte år siden Motorpsycho slapp sin forste vinylbit, åtte år og uttallige utgivelser. På denne måte har Motorpsycho klart å bli platesamlerens våte drom, og etter hvert opparbeidet seg et formidabelt rykte som et av Norges mest kreative band. Og "Trust Us" svikter ikke i så måte: Til undertegnedes store glede orienterer Motorpsycho seg her mer mot tidligere utgivelser. Med klare referanser til syttitallsheavy har Motorpsycho her levert ei skive som er n‘r ved å tangere "Demon Box" som tidenes Motorpsycho-skive.

"Psychonaut" åpner kalaset og setter på mange måter standarden for resten, og når den stille og umerkelig glir over i "Ozone" er det ikke tvil om hvem vi har med å gjore. Tungt, energisk og sf‘risk er begrep som en lett tar i bruk når det gjelder Motorpsycho, og det skyldes nok trondernes evne til å skape lydbilder med dynamikk og struktur. På samme måte som en kunstmaler har evnen til å gi dybde og struktur, skjenker Motorpsycho låtmaterialet en oppbygning som får en til å overraskes igjen og igjen. Dynamikken opprettholdes og forsterkes ved de rolige partiene, noe som forsterker effekten og gjor "Trust Us" langt mer lyttevennlig enn noen av Motorpsychos tidligere arbeider. På mange måter kan en si at "Trust Us" er en slags symbiose av Motorpsychos verden, en symbiose av de tinga vi gjerne horer igjen, og igjen, og deretter enda en gang.

Truls Erik Johnsen