home

  [Norsk Musikerforbund: press release] 
Platepirater Politianmeldt

Press release from the Norsk Musikerforbund concerning piracy of Motorpsycho tracks perpetrated by the 'Record World' shop in Sandnes. Police now involved ...
In Norwegian. An English translation can be found here.

Plateforretningen Record World i Sandnes er politianmeldt for brudd på åndsverkloven, etter å ha omsatt ulovlig kopierte CD-er med bandet Motorpsycho.

Over disk og via sin hjemmeside på internett har forretningen solgt en ikke-autorisert trippel-CD med tittelen «All You Ever Wanted, All You Ever Needed ...». Utgivelsen består av ialt 51 spor som er hentet fra 21 ordinære utgivelser med Motorpsycho i perioden 1990 - 2000.

Motorpsycho ble av en bekjent gjort oppmerksom på utgivelsen i mars i år. Etter avtale med bandet har Musikernes fellesorganisasjon (MFO) arbeidet med å avdekke hvor utgivelsen stammer fra. Det er nå ventet at innehaveren av Record World vil forklare seg om dette.

Forretningen har tatt seg betalt inntil 295 kroner pr. eksemplar. På ulike platemesser i Norge skal produktet ha vært frambudt for mellom 350 og 500 kroner, uten at det idag er grunnlag for å knytte forretningen til dette salget. Det er i det hele tatt uvisst hvilket omfang salget har hatt, men både ansatte i MFO og forbundets advokatforbindelse Erik Nadheim har uten videre fått kjøpe platene ved tre tilfeldige henvendelser til forretningen.

Piratkopiering innebærer brudd på åndsverkloven når det gjelder både opphavsmennenes, produsentenes og utøvernes rettigheter. Motorpsychos medlemmer innehar alle disse tre funksjonene på de fleste av de 51 sporene. Vi betrakter utgivelsen som et direkte angrep på musikernes eiendom og livsgrunnlag, derfor oppfordret vi bandet til å anmelde forholdet, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i MFO.

Piratkopiering av musikk er et verdensomspennende problem. Plateselskapenes internasjonale interesseorganisasjon, IFPI, har forsøkt å kartlegge omfanget. I en helt ny rapport anslås det at minst hver tredje CD eller kassett som ble solgt i fjor var en piratutgivelse, hvor rettighetshaverne ikke får betaling for sine bidrag. Den økonomiske verdien av dette er beregnet til nærmere 40 milliarder kroner pr år. Vi forventer nå at norske myndigheter, i første rekke politi og likningskontor, tar dette problemet på alvor så piratbransjen forstår at dette ikke er akseptabelt, avslutter forbundsleder Bjerkestrand.

For ytterligere opplysninger kan disse kontaktes:

  • Advokat Erik Nadheim, telefon 2242 5425, mobil 9013 9240
  • MFO v/forbundssekretær Trond Brandal, telefon 2306 2155, mobil 9011 7557