home

  [media stories: vorspiel]
Saksøker plateselskapet

Article about the upcoming lawsuit MP vs. Voices Of Wonder
taken from the Norwegian newspaper
ADRESSEAVISEN, 1999-03-17.


Etter flere års uenighet saksøker Motorpsycho sitt tidligere plateselskap Voices of Wonder. Bandet vil ha kontrakten med selskapet hevet. De krever i tillegg 195 000 kroner som de mener plateselskapet urettmessig har mottatt i stønad fra kassettavgiftsfondet.

Striden mellom Trondheimsbandet Motorpsycho og Voices of Wonder (VoW) har mange sider. Det har lenge vært uenighet mellom partene om gyldigheten av tre kontrakter fra perioden 1991-93, til og med utgivelsen av «Demon Box». Det nyeste i saken er at det er blitt oppdaget at VoW har mottatt stønad på 195 000 kroner fra kassettavgiftsfondet. Dette skulle dekke utgifter i forbindelse innspillingen av en CD og to EP'er. Men bandet hevder at de selv har dekket disse utgiftene uten å få igjen pengene.

Urettmessig stønad

Trond Brandal i Norsk Musikerforbund, som bistår Motorpsycho i denne saken, mener at produksjonsstønaden ikke skulle ha blitt utbetalt til VoW.

VoW har aldri hatt utgifter i forbindelse med selve innspillingen av Motorpsycho-plater, men i søknadens budsjett har de til og med lagt inn timelønn til bandet i studio. Når det er bandet selv som har dekket alle utgifter for innspillingen, er det naturlig at de nå gjør krav på disse pengene.

Motorpsycho, som for tiden er i USA, ønsker også å motta GRAMO-vederlagene som til nå har tilfalt VoW.

Ifølge standardkontraktene fra Grammofonartistenes Forening (GRAMO) og Foreningen for Norske Plateselskaper (FONO) skal artister ha GRAMO-vederlag både som utøvere og produsenter dersom de dekker kostnadene ved produksjonen. Dette støtter våre krav, og viser at kontraktene med VoW ikke følger bransjestandardene, sier Brandal.

Selvmotsigende kontrakt

Kontraktene er også selvmotsigende. Alle avtalene er tidsbegrenset, og da er det merkelig at rettighetene plutselig skal ligge hos plateselskapet til evig tid. Når avtalen opphører, bør også innholdet opphøre, hevder Brandal.

I kontraktene ble det også fremsatt forslag til forlagsavtale, som gir plateselskapet rett til å mangfoldiggjøre og utgi platene. På grunn av stor uenighet om avtalens innhold, ble en egen forlagsavtale aldri underskrevet. Motorpsycho mener at de ikke har noen plikt til å inngå en slik avtale før vilkårene er gode nok.

Brandal peker også på andre forhold som tilsier at kontrakten bør opphøre.

VoW har ikke oppfylt sin del av kontrakten. Selskapets distribusjon og markedsføring i utlandet har vært alt for dårlig. Krav til oppfyllelse av en kontrakt bør være gjensidige.

Dersom retten hever kontrakten, betyr det at Motorpsycho selv får full kontroll over sitt tidlige materiale.

Voices of Wonder ønsker ikke å kommentere saken.

Vegard Enlid