home

  [media stories: the second ruling]
Motorpsycho tapte anke i lagmannsretten

Article about MP losing the first appeal case
in the VoW vs. Motorpsycho lawsuit
taken from the Norwegian newspaper
ADRESSEAVISEN, 2001-12-12.
Found at the adressa site.


Trondheimsbandet Motorpsycho fikk ikke medhold i sin anke mot sitt tidligere plateselskap Voices of Wonder Records. Striden sto om rettighetene til 10 år gamle innspillinger.

Borgarting lagmannsrett har nå avsagt dom i ankesaken mellom Motorpsycho og gruppens tidligere plateselskap Voices of Wonder Records (VoW). Da saken var oppe i byretten, var det tre tvistepunkter hvor det sentrale spørsmålet var hvem som har rettighetene til innspillinger gjort i perioden 1991–1993.

Lagmannsretten mener at VoW har rett til å nytte innspillingene på ubegrenset tid. Bandet mener avtalene var inngått slik at de selv skulle bekoste innspillingene og derved ha eiendomsretten til mastertapene.

I en pressemelding fra Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand at han er skuffet over lagmannsrettens konklusjon.
Dommen bygger på en avtaleforståelse som betyr at Motorpsycho har overdratt rettighetene til sine innspillinger for lengere tid enn de 50 år vernet etter åndsverkloven gjelder, uttaler Bjerkestrand.
MFO vil nå sammen med sin advokat se på dommens premisser, før de vurderer om saken skal ankes.

Morten Antonsen