home

  [media stories: after ... is before the ruling]
Motorpsycho anker

Item about MP appealing the ruling
in the VoW vs. Motorpsycho-lawsuit
taken from the Norwegian newspaper
ADRESSEAVISEN, 2000-08-18.
Found and sent in by Trond Brandal.


Motorpsycho tapte rettighetene l sine tre første plateinnspillinger i Oslo byrett, men nå anker bandet med støtte av Norsk Musikerforbund saken til Borgarting lagmannsrett.

Anken er formelt ikke innlevert, men beslutningen ble tatt i går. Bandet anker også fordelingen av saksomkostninger. Motorpsycho ble dømt til å betale plateselskapet Voices of Wonder 90 500 kroner, mens VoW ble dømt til å betale bandets saksomkostninger på 68 438 kroner.