home

  [media stories: ... turned down]
Motorpsycho tapte

Article about the end of the
VoW vs. Motorpsycho lawsuit
taken from the Norwegian newspaper
ADRESSEAVISEN, 2002-04-25.
Found at the adressa site.


Motorpsycho in 2002  
Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste Motorpsychos anke i saken mot VoW.
photo: Richard Sagen
 
Motorpsychos rettsoppgjør med sitt tidligere plateselskap Voices of Wonder (VoW) er over. Onsdag kom beskjeden om at Høyesteretts kjæremålsutvalg har avvist Musikerforbundet/Motorpsychos anke.

Striden dreier seg om rettighetene til innspillinger som bandet gjorde og ga ut på VoW i perioden 1991–1993.

Kontrakten som Motorpsycho inngikk med VoW (som nå heter Voices Music & Entertainment) ga plateselskapet eksklusiv rett til å utgi materialet, samtidig som rettighetene til innspillingene gjaldt en ubegrenset tidsperiode. Dette til tross for at det var bandet som hadde påkostet innspillingene og eide mastertapene.

Ble lurt

Motorpsycho hevdet at de hadde blitt lurt til å skrive under på en kontrakt de ikke forsto innebyrden av, og som sto i konflikt med åndsverksloven. Med støtte fra Musikernes fellesorganiasjon (MFO) saksøkte de derfor VoW på fem forskjellige punkter, og saken ble første gang behandlet i Oslo byrett i august 2000.

Motorpsycho vant tre av de fem punktene i søksmålet, men tapte det mest sentrale stridsspørsmålet; hvem som har eiendomsretten til de gamle innspillingene. Byrettens kjennelse ble anket inn for Borgarting lagmannsrett, som stadfestet domen i Oslo byrett.

Anken avvist

Dermed gikk Motorpsycho/MFO videre til høyeste rettsinstans, men nå har alstå Høyesteretts kjæremålsutvalg satt endelig punktum for saken ved å avvise anken.
Jeg er blitt gjort kjent med kjennelsen, men verken jeg eller bandet har rukket å lese begrunnelsen. Derfor ønsker vi foreløpig ikke å kommentere avgjørelsen, sier Motorpsyhcos manager Cecilie Lykke på telefon til Adresseavisen. Hun befant seg onsdag i Amsterdam, hvor Motorpsycho i går kveld holdt konsert. Lørdag spiller de i Trondheim.

Leif Gjerstad