home

  [media stories: ... turned down]
Motorpsycho-saken er avgjort

Article on the end of the
VoW vs. Motorpsycho lawsuit
taken from the Norwegian music e-zine
BALLADE, 2002-04-24.
Found at the ballade site.


Motorpsycho in 1998
 
Høysteretts kjæremålsutvalg skal enstemmig ha avvist anken fra Musikerne Fellesorganisasjon og Motorpsycho i saken mot Voices Music & Entertainment, der bandet ønsket å gjenvinne kontrollen overen rekke av sine utgivelser fra første halvdel av 90-tallet. Det har vært vanskelig å se seriøsiteten i motpartens krav, sier VME i dag, og legger til: Vi har hele tiden vært sikker på sakens utfall.

Voices Music & Entertainment AS har dermed vunnet denne saken i både Byrett og Lagmannsrett. I tillegg er VME også tilkjent saksomkostninger i Byrett og Lagmannsrett ´– og nå også i Høyesteretts Kjærmålsutvalg.

VMEs styreformann Dag Krogsvold uttaler: Denne saken har kostet oss mye tid og arbeid. For et lite selskap som VME er det klart det medfører et betydelig økonomisk tap at ledelsen i selskapet i lange perioder må bruke store deler tiden sin på ikke-inntektsskapende arbeid.

Kjernen i tvisten har stått om retten til å utgi plateinnspillinger som bandet gjorde for egne penger tidlig på 1990-tallet, og som deretter ble utgitt av det som den gang het Voices Of Wonder. Borgartings lagmannsrett slo i en dom i desember 2000 fast at disse avtalene var "tidsubegrenset". Saken var en viderføring av en dom i Oslo byrett i august 2000, som ga Motorpsycho medhold i tre av fem tvistepunkter. Det var de to siste punktene som ifjor ble anket inn for Lagmannsretten.

Musikernes fellesorganisasjon engasjerte seg i saken, og hjalp Motorpsycho med å anke inn for høyesterett.

Dommen fratar musikerne for all tid råderetten over produkter som de etter åndsverkloven har alle rettigheter til, sa forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i MFO den gangen. Han mente at det i Oslo byrett ble slått fast at Motorpsycho eier de rettighetene som tilkommer produsenten, eller plateselskapet om man vil. Lagmannsrettens forståelse av avtalene har ingen forankring hverken i åndsverkloven eller i bransjepraksis, uttalte han videre. Det gjenstår som et ubestridt faktum at innspillingene er Motorpsychos eiendom. VME har imidlertid klart å sikre seg retten til å utnytte innspillingene så lenge de har opphavsrettslig vern. Hvis det var dette Motorpsycho ville da bandet i sin tid inngikk avtalene med Voices of Wonder, hadde det aldri blitt noen rettssak.

Vi har hele tiden vært sikker på sakens utfall, sier Dag Krogsvold i VME i dag. Både ut fra en juridisk og moralsk vurdering har vi vært forundret over at saken i det hele tatt har vært fremmet. Det har vært vanskelig å se seriøsiteten i motpartens krav.

Han fortsetter: Vi håper nå Musikerforbundet tar lærdom av saken og for fremtiden besinner seg litt mer, slik at vi og andre seriøse plateselskaper heller kan bruke tiden vår på å skape varige verdier for våre artister, ansatte og eiere.

VME er et av de ledende såkalte independent-selskapene i Skandinavia med kontorer i Oslo, Stockholm og København. Konsernet har for tioden 16 ansatte i Norge, Sverige og Danmark, og omsatte ifjor for 30 milliobner norske kroner. VME er Norges største norskeide plateselskap, oghar dessuten 50 % eierandel i selskapene Generation X Events Scandinavia AS (et joint venture selskap med sveitsiske Generation X Events GmbH som bl.a. arrangerer rave-konseptet Goliath) og DJ Beat Records Scandinavia AS (et joint venture selskap med sveitsiske DJ Beat Records GmbH).

Motorpsycho-saken har vært sett på som en viktig prinsippsak både for plateselskaper, produsenter og utøvere. Den har blitt mye debattert i media, og vil nok fortsette å vekke sterke følelser hos de involverte. Nedenfor finner du en serie lenker til artikler og innlegg omkring saken.

Arvid Skancke-Knutsen