home

  [media stories: the second ruling]
Tendensiøse utsagn
fra Voices Music & Entertainment

MFO's reaction on VoW's press release after the second ruling
in the VoW vs. Motorpsycho lawsuit
taken from the Norwegian music e-zine
BALLADE, 2001-12-18.
Found at the ballade site.


Arnfinn Bjerkestrand - current head of the MFO
 
Arnfinn Bjerkestrand – current head of the MFO
 
Å antyde at artistenes organisasjonstilhørighet skulle være årsak til at plateselskaper eventuelt driver forretningsmessig uforsvarlig, er jo det rene pølsevev. Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon (MFO) reagerer på hva han kaller tendensiøse utsagn i gårsdagens pressemelding fra Voices Music & Entertainment AS (VME).

Vi er smertelig klar over at platebransjen nå opplever vanskelige tider. Men å antyde at artistenes organisasjonstilhørighet skulle være årsak til at plateselskaper eventuelt driver forretningsmessig uforsvarlig, er jo det rene pølsevev. Lagmannsrettens dom sier meg tvert imot at aktørene i platebransjen, og da særlig artistene, trenger sterke organisasjoner, sier Bjerkestrand.

Han fortsetter: Dag Krogsvolds påstand om at utfallet av tvisten mellom Motorpsycho og VME var gitt på forhånd, og at saken nærmest har vært et spill for galleriet, vil jeg på det sterkeste ta avstand fra. Krogsvold vet like godt som oss at Motorpsycho først og fremst har et ønske om å gjøre sine innspillinger tilgjengelige for publikum, herunder i formater som både bandet og publikum foretrekker. Dette har ikke VME evnet å oppfylle under de gjeldende avtalene.

Det gjenstår som et ubestridt faktum at innspillingene er Motorpsychos eiendom. VME har imidlertid klart å sikre seg retten til å utnytte innspillingene så lenge de har opphavsrettslig vern. Hvis det var dette Motorpsycho ville da bandet i sin tid inngikk avtalene med Voices of Wonder, hadde det aldri blitt noen rettssak, sier Bjerkestrand.

Når det gjelder spørsmålet om produksjonsstøtten fra Norsk kassettavgiftsfond, fastholder vi at det er vanskelig å forstå at et plateselskap søker om, og mottar, støtte til refusjon av utgifter som artisten har påtatt seg, uten at dette kommer artisten direkte til gode. Støtten gikk her til å kompensere for selskapets utgifter, slik at bandet først kunne tenke på sin utgiftsdekning idet selskapet begynte å tjene penger. Hvor rimelig er det, spør Bjerkestrand.

Jeg har forøvrig merket meg Dag Krogsvolds umiddelbare reaksjon på lagmannsrettens dom, da han til nettstedet Spot.no sa at han er fornøyd med at selskapets avtaler «holder vann». Motorpsycho uttalte både for byretten og lagmannsretten at hvis VME får medhold i sin avtaletolkning, så er bandet blitt lurt. Man må jo spørre seg hvor god reklame dette kan være for Krogsvold og selskapet hans, avslutter Arnfinn Bjerkestran.

Red.