home

  [media stories: ... turned down]
MFO er skuffet

Article on the end of the
VoW vs. Motorpsycho lawsuit
taken from the Norwegian music e-zine
BALLADE, 2002-04-26.
Found at the ballade site.


Motorpsycho in 1998
 
Vi er svært skuffet over at Høyesterett har latt sjansen gå fra seg til å mene noe om problematikken som tvisten mellom Motorpsycho og Voices Music & Entertainment (VME) har reist, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon (MFO).

Motorpsycho ble allerede i byretten tilkjent de rettigheter ifølge åndsverkloven som normalt ligger hos plateselskapet. At kjæremålsutvalget har valgt å avvise bandets anke, betyr at plateselskapenes mer eller mindre velformulerte kontrakter går foran den beskyttelse loven gir rettighetshaverne i platebransjen. Det er et stort tankekors, mener Bjerkestrand.

Jeg registrerer at VMEs styreformann Dag Krogsvold nå uttaler at han hele tida har vært sikker på sakens utfall. Siden det var han selv som forfattet selskapets kontrakter med Motorpsycho, burde han i 1991 ha forklart bandet at konsekvensene av avtalene ville bli de stikk motsatte av hva musikerne uttrykkelig forutsatte, sier Bjerkestrand.

Det har vært interessant og nyttig å få satt søkelyset på VMEs kontrakter. Det har vært dyrekjøpt lærdom for MFO, men selvsagt er det verst for Motorpsycho og andre artister som på denne måten har gitt fra seg alle sine rettigheter uten å være klar over det. Vi hadde håpet at landets øverste domstol ville benyttet denne sjansen til å mene noe om problemstillinger som er viktige for platebransjen, avslutter forbundslederen.

Red.