home

  [media stories: appealing the second ruling]
Motorpsycho anker til Høyesterett

Article about Motorpsycho appealing the second ruling
in the VoW vs. Motorpsycho lawsuit
taken from the Norwegian music e-zine
DAGENS NÆRINGSLIV, 2002-01-03.
Found at the dn.no site.


Bandet Motorpsycho vil anke tvistesaken mellom bandet og plateselskapet Voices of Wonder Records (VoW) inn for Høyesterett.

I desember avgjorde Borgarting lagmannsrett at VoW har tidsubegrenset rettighet til innspillinger Motorpsycho gjorde i perioden 1991 til 1993.

Lagmannsrettens kjennelse kom etter at Motorpsycho anket deler av en dom i Oslo byrett i august 2000 som bandet anla mot selskapet. Bandet fikk i byretten medhold i tre av fem tvistepunkter.

Bandet anker saken til høyeste rettsinstans med støtte fra Musikernes fellesorganisasjon, MFO.

Norsk Telegrambyrå