home

  [media stories: appealing the second ruling]
Motorpsycho anker Kings roer Kylie

Article about Motorpsycho appealing the second ruling
in the VoW vs. Motorpsycho lawsuit
taken from the Norwegian music e-zine
DAGSAVISEN, 2002-01-04.
Found at the dagsavisen site.


Motorpsycho (bildet) vil anke tvistesaken mellom bandet og plateselskapet Voices of Wonder Records (VoW) inn for Høyesterett. I desember avgjorde Borgarting lagmannsrett at VoW har tidsubegrenset rettighet til innspillinger Motorpsycho gjorde i perioden 1991 til 1993. Lagmannsrettens kjennelse kom etter at Motorpsycho anket deler av en dom i Oslo byrett i august 2000 som bandet anla mot selskapet. Bandet anker saken med støtte fra Musikernes fellesorganisasjon, MFO.

(NTB)