home

  [media stories: ... turned down]
Motorpsycho avvist i Høyesterett

Article about the end
of the VoW vs. Motorpsycho lawsuit
taken from the Norwegian newspaper
DAGENS NÆRINGSLIV, 2002-04-25.
Found at the dagens næringsliv site.


Høyesteretts kjæremålsutvalg har enstemmig avvist Motorpsychos anke til Høyesterett i rettighetssaken mot Voices Music & Entertainment (VME).

Musikernes Fellesorganisasjon støttet rockebandets anke etter at Borgarting lagmannsrett i desember avgjorde at VME, tidligere Voices of Wonder Records, har tidsubegrenset rettighet til innspillinger Motorpsycho gjorde i perioden 1991 til 1993.

Lagmannsrettens kjennelse kom etter at Motorpsycho anket deler av en dom i Oslo byrett i august 2000 som bandet anla mot selskapet. Bandet fikk i byretten medhold i tre av fem tvistepunkter.

VME er tilkjent saksomkostninger i byretten, lagmannsretten og Høyesteretts kjæremålsutvalg.

Vi håper nå Musikerforbundet tar lærdom av saken og for fremtiden besinner seg litt mer, slik at vi og andre seriøse plateselskaper heller kan bruke tiden vår på å skape varige verdier for våre artister, ansatte og eiere, sier VMEs styreformann Dag Krogsvold.

NTB