home

  [media stories: ... turned down]
Motorpsycho tapte rettsaken mot VME

Article about Motorpsycho appealing a second time
in the VoW vs. Motorpsycho lawsuit
taken from the Norwegian e-zine
NATTGUIDEN, 2002-04-24.
Found at the nattguiden site.


Nattguiden gir deg her pressemeldingen fra Voices Of Wonder. Dette er VME eget syn på saken, og vi har ikke mottatt noe fra den andre parten. Her er pressemeldingen:

Høysteretts kjæremålsutvalg har enstemmig avvist Musikerforbundet / Motorpsycho's anke til Høyesterett.

Voices Music & Entertainment AS (VME) har vunnet denne saken klart i både Byrett og Lagmannsrett.

VME er tilkjent saksomkostninger i Byrett, Lagmannsrett og Høyesteretts Kjærmålsutvalg.

VME's Styreformann Dag Krogsvold uttaler: "Denne saken har kostet oss mye tid og arbeid. For et lite selskap som VME er det klart det medfører et betydelig økonomisk tap at ledelsen i selskapet i lange perioder må bruke store deler tiden sin på ikke-inntektsskapende arbeid."

"Vi har hele tiden vært sikker på sakens utfall. Både ut fra en juridisk og moralsk vurdering har vi vært forundret over at saken i det hele tatt har vært fremmet. Det har vært vanskelig å se seriøsiteten i motpartens krav."

"Vi håper nå Musikerforbundet tar lærdom av saken og for fremtiden besinner seg litt mer, slik at vi og andre seriøse plateselskaper heller kan bruke tiden vår på å skape varige verdier for våre artister, ansatte og eiere."

Stian H.