home

  [media stories: the second ruling]
MUSIKALSKE RETTIGHETER:
Motorpsycho tapte ankesak

Article about MP losing the first appeal case
in the VoW vs. Motorpsycho lawsuit
taken from the Norwegian e-paper
NETTAVISEN MUSIKK, 2001-12-12.
Found at the nettavisen site.


Bent - live in 2000
 
Plateselskapet Voices of Wonder (VoW) har en ubegrenset rett til å benytte innspillinger gjort av gruppen Motorpsycho på 1990-tallet.

Det har Borgarting lagmannsrett slått fast etter å ha behandlet Motorpsychos anke på deler av en dom som ble avsagt i Oslo byrett i august i fjor. Det sentrale tvistepunktet i retten har vært hvem som har rettigheter til innspillinger Motorpsycho gjorde for selskapet i perioden 1991 til 1993.

Forbløffet

Jeg er skuffet over lagmannsrettens konklusjon, men direkte forbløffet over argumentasjonen, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon (MFO) i en pressemelding.

Retten velger helt å se bort fra det vern åndsverkloven gir ulike grupper kunstnere, men løser saken ut fra en bokstavfortolkning av de avtaler VoW i sin tid forlangte at det unge og urutinerte bandet skulle undertegne, fortsetter han.

Ny anke?

MFO vil nå i samråd med advokat Erik Nadheim vurdere dommens premisser, før det tas stilling til om den skal ankes.

Dommen viser at det fortsatt er mye ugjort arbeid for å ivareta interessen til komponister, tekstforfattere og utøvede musikere, sier representanten for Motorpsychos fagforening.

Anders Røeggen