home

  [media stories: the second ruling]
Motorpsycho tapte

Article about MP losing the first appeal case
in the VoW vs. Motorpsycho lawsuit
taken from the Norwegian radio channel's site
NRK MUSIKK, 2001-12-12.
Found at the nrk musikk site.


Motorpsycho in 2000
 
Motorpsycho tapte i retten.
 
Borgarting lagmannsrett slår fast at plateselskapet Voices of Wonder (VoW) har en tidsubegrenset rett til å benytte innspillinger gjort av gruppen Motorpsycho på 1990-tallet.

Lagmannsretten har behandlet Motorpsychos anke på deler av en dom som ble avsagt i Oslo byrett i august i fjor i en sak som bandet anla mot plateselskapet.

Medhold på tre punkter

Det sentrale tvistepunktet i retten har vært hvem som har rettigheter til innspillinger Motorpsycho gjorde for VoW i perioden 1991 til 1993. Bandet fikk i Oslo byrett medhold i tre av fem tvistepunkter.

Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Motorpsychos fagforening, er svært skuffet over Borgarting lagmannsretts avgjørelse.

Ser bort fra åndsverksloven

Retten velger helt å se bort fra det vern åndsverkloven gir ulike grupper kunstnere, men løser saken ut fra en bokstavfortolkning av de avtaler VoW i sin tid forlangte at det unge og urutinerte bandet skulle undertegne, sier han.

MFO vil nå i samråd med advokat Erik Nadheim vurdere dommens premisser, før det tas stilling til om den skal ankes.

Gøril Huse (NTB)