home

  [media stories: appealing the second ruling]
Motorpsycho anker

Article about MP losing the first appeal case
in the VoW vs. Motorpsycho lawsuit
taken from the Norwegian radio channel's site
NRK NYHETER, 2002-01-03.
Found at the nrk nyheter site.


Motorpsycho in 2001  
Rocke-gruppa Motorpsycho, som har flere medlemmer fra Nord-Trøndelag, anker tvistesaken med plateselskapet Voices of Wonder Records (VoW) inn for Høyesterett.

I desember avgjorde Borgarting lagmannsrett at selskapet har tidsubegrenset rettighet til innspillinger bandet gjorde i perioden 1991 til 1993.

Bandet anker saken til høyeste rettsinstans med støtte fra Musikernes fellesorganisasjon, MFO. I tillegg til striden rundt kontraktene skal Motorpsycho også være lite fornøyd med selskapets håndtering av platene fra denne perioden, fordi utenlandske fans i perioder ikke har fått tak i de gamle platene.

Krever retten til eget materiale

Bandet vil ha rettighetene til platene i perioden fra 1991 til 1993. Med rettighetene på sin side kan bandet lage nyutgivelser eller samleplater, av "Lobotomizer", "8 Soothing Songs For Ruth" og "Demon Box". Inntekter av et slikt salg vil komme musikerne selv til gode.

I avtalene skal det stå at Motorpsycho skulle betale innspilling av platene. Bandet oppdaget imidlertid i 1998 at Voices hadde fått 195 000 kroner fra Norsk Kassettavgiftsfond. Denne innspillingsstøtten ville bandet ha fordi de selv betalte innspillingene. Vederlagfondet Gramo har også betalt ut penger til Voices. Dette er rettighetspenger bandet mener det har krav på.

Suksessband

Motorpsycho fra Trondheim har oppnådd betydelig suksess både i Norge og utlandet. Platene har blant annet stått hyppig på VG-lista topp 20, som spilles i NRK. Bent Sæther, Hans Magnus Ryan og Håkon Gebhardt i Motorpsycho har de senere årene turnert og solgt mange plater i utlandet.

Plateselskapet Voices of Wonder har på sin side gått til motsøksmål mot Motorpsycho.