home

  [media stories: after the ruling]
Motorpsycho bundet av avtaler med plateselskap

Article reporting about the ruling
in the VoW vs. Motorpsycho-lawsuit
taken from the Norwegian news agency
NTB, 2000-08-11.
Transcribed by Rune N. Andreassen.


Oslo (NTB): Motorpsycho er fortsatt bundet av de tre samarbeidsavtalene bandet inngikk med plateselskapet Voices of Wonder på 1990-tallet, fastslår Oslo byrett i en dom fredag. De tre avtalene gir plateselskapet eierrettene til Motorpsychos materiale til evig tid.
Byretten har også kommet til at plateselskapet Voices of Wonder Records AS ikke skal betale Motorpsycho produksjonsstøtte til dekning av innspillingsutgifter som selskapet har mottatt fra Norsk Kassettavgiftsfond.
Retten har videre kommet til at Motorpsycho har krav på det økonomiske vederlaget som følger tilvirkerrettighetene på utgivelsene Lobotomizer, Soothe, 3 Songs for Rut, 8 Soothing Songs for Rut, Demon Box, The Mountain Ep og Another Ugly Ep, og som er opptjent fra og med 1998.
Motorpsycho må betale Voices of Wonder Records' saksomkostninger på 90.800 kroner. Voices of Wonder er på sin side er dømt til å betale gruppas saksomkostninger på 68.436 kroner.