home

  [media stories: court proceedings]
Motorpsycho saksøker
Voices of Wonder

Article concerning the VoW vs. Motorpsycho-lawsuit
taken from the Norwegian e-zine
PULS, June 2000.
Found and send in by Vegard.


Motorpsycho  
MOTORPSYCHO:
Good Morning Judge
 

Motorpsycho og plateselskapet Voices of Wonder møtes i Oslo Byrett 26. juni. Trønderbandet mener at selskapet skylder dem penger etter at de selv brøyt kontrakten i '94, da de kun hadde fullført tre album av kontrakten og gikk over til EMI.Striden gjelder hvorvidt kontrakten med Voices som gir selskapet eksklusiv og ikke tidsbegrensa rett til å gi ut albumene "Lobotomizer", "8 Soothing Songs For Ruth" og "Demon Box" på verdensbasis, kunne sies opp slik Motorpsycho gjorde. Og hvorvidt selskapet har oppfylt og ivaretatt bandets interesser i ettertid.

Og hvorfor Motorpsycho skal ha krav på å få tilbakebetalt produksjonstøtte som selskapet mottok fra Norsk Kassettavgiftsfond, selv om de betalte studioutgiftene sjøl.

Og fordi de har finansierte deler av produksjonen sjøl definerer Motorpsycho seg som "produsenter" og krever plateselskapets andel av Gramo-utbetalingene for kringkasting i radio og TV. Dette er stikk i strid med vanlig definisjon av "produsent" i en platekontrakt, der selskapet er definert som produsent.

Ketil Sveen i Voices ville ikke gi noen kommentar til PULS før saken kommer opp i retten.

Norsk Musikerforbund kjører saken for Motorpsycho i retten.

Trygve Mathiesen