home

  [media stories: the second ruling]
Motorpsychos ankesak mot Voices avsluttet i dag

Article about the second court proceedings
in the VoW vs. Motorpsycho lawsuit
taken from the Norwegian e-zine
SPOT, 2001-10-07.
Found at the spot site.


Motorpsycho in 2000
 
Med støtte fra Norsk Musikerforbund anka Motorpsycho to punkter Oslo Byretts dom i saken mot plateselskapet Voices Of Wonder i fjor sommer. Voices på sin side anka ingen av sine domsnederlag.

Hovedpunktet i anken dreier seg om den avtalen VOW inngikk med Motorpsycho om utgivelse av tre album i '91–3, og som er formulert som samarbeidsavtaler. De har en ubegrensa tidsramme. VOW hevder disse er juridisk å betrakte som kontrakter, mens Motorpsycho mener de i praksis er rene lisensavtaler.

I dommen i byretten i fjor ble Voices på dette punktet tilkjent utnyttelsesrettighetene i ytterligere 50 år på de tre albumutgivelsene "Lobotomizer", "8 Soothing Songs For Ruth" og "Demon Box", som selskapet ga ut i begynnelsen av Motorpsychos karriere.

Det andre punktet Motorpsycho anka på var tilbakebetaling av produksjonsstøtten på 195.000,– fra Kassettavgiftsfondet (NKAF) som VOW mottok 195.000,– for de tre Motorpsycho-albumene, men som bandet lenge påsto de ikke hadde blitt informert om før i '98.

Da Motorpsychos advokat skulle prosedere dette punktet i Lagmannsretten i dag, ble han avbrutt av dommeren: Er du helt sikkert på at du virkelig vil prosedere dette punktet?. Uortodoks dommeroppsørsel, kanskje, samtidig som det selvfølgelig kan tolkes som at bandet har små sjanser til å få gjennomslag på det punktet. Hovedsaken derimot, er mer åpen.

Dom i saken faller om to uker.

Trygve Mathiesen