home

  [media stories: appealing the second ruling]
Motorpsycho anket til høyesterett

Article about MP appealing the second ruling
in the VoW vs. Motorpsycho lawsuit
taken from the Norwegian e-zine
SPOT, 2002-01-03
Found at the spot site.


Motorpsycho in 2000
 
MOTORPSYCHO: Det går til Høyesterett
 
Motorpsycho anker nederlaget for Voices Of Wonder i Borgarting lagmannsrett fra 11. desember inn for Høyesterett. Dommen dengang ga Voices tidsubegrenset rettighet til innspillinger Motorpsycho gjorde i perioden 1991 til 1993.

Bandet anker saken til høyeste rettsinstans med støtte fra Musikernes Fellesorganisasjon, MFO. I tillegg til striden rundt kontraktene skal Motorpsycho også være lite fornøyd med selskapets håndtering av platene fra denne perioden, fordi utenlandske fans i perioder ikke har fått tak i de gamle platene.

Trygve Mathiesen