home

  [media stories: the second ruling]
Motorpsycho tapte i lagmannsretten

Article about the second ruling
in the VoW vs. Motorpsycho lawsuit
taken from the Norwegian e-zine
SPOT, 2001-12-12
Found at the spot site – and written by a good friend of Dag Krogsvold (VoW) ;-).


Motorpsycho in 2000
 
MOTORPSYCHO: Anker neppe videre
 
Lagmannsretten opprettholdt i går Oslo Byretts stadfestelse fra i fjor sommer der Voices Of Wonder der tilkjent utnyttelsesrettighetene i ytterligere 50 år på de tre første Motorpsycho-albumene. Bandets advokat vurderer å anke saken.

Hovedpunktet i anken dreide seg om den avtalen VOW inngikk med Motorpsycho om utgivelse av tre album i '91-3, og som er formulert som samarbeidsavtaler. De har en ubegrensa tidsramme. VOW hevder disse er juridisk å betrakte som kontrakter, mens Motorpsycho mener de i praksis er rene lisensavtaler.

Dette gjaldt de tre albumutgivelsene Lobotomizer, 8 Soothing Songs For Ruth og Demon Box som selskapet ga ut i begynnelsen av Motorpsychos karriere.

Retten velger helt å se bort fra det vern åndsverkloven gir ulike grupper kunstnere, men løser saken ut fra en bokstavfortolkning av de avtaler Voices of Wonder i sin tid forlangte at det unge og urutinerte bandet skulle undertegne, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes FellesOrganisasjon som mener at dommen er urimelig og er direkte forbløffet over argumentasjonen.

Dommen viser at det fortsatt er mye ugjort arbeid for å ivareta interessen til komponister, tekstforfattere og utøvede musikere, sier representanten for Motorpsychos fagforening. MFO vil nå sammen med sin advokat Erik Nadheim se på dommens premisser, før de vurderer om saken skal ankes.

Dag Krogsvold ved Voices Of Wonder sier til Spot at de er fornøyd med dommen som viser at avtalene deres holder vann. Vi prøver å se positivt på denne prosessen og se det som en lærerik erfaring.

Han presiserer at de aldri tredde noen avtaler nedover uvitende unge og urutinerte musikere da de i sin tid signa Motorpsycho. Tvert imot lot vi de få betenkningstid og faren til Bent Sæther – som var banksjef i Trondheim – leste igjennom avtalen før gutta signerte.

Når det gjaldt punkt 2 i ankesaken – hvorvidt VOW hadde stukket av med 195.000,– i produksjonsstøtte fra Kassettavgiftsfondet (NKAF), fant retten ikke grunnlag for dette kravet, som dommeren forøvrig anbefalte advokat Nadheim å frafalle allerede under prosederingen i forrige måned.

 
Motorpsycho in 2000
 
MOTORPSYCHO: Vil fortsatt selges med VOW-label

Dette punktet mener Krogsvold var mer et spill for galleri og presse fra MFOs side for å tegne et bilde mindre positivt totalbilde av VOW og således vinne sympati i opinionen. Dette punktet har vært det Nadheim har yndet å gå ut i pressen med for å drive pr. for seg selv som en rocka advokat. I ettertid kan det ikke ha vært særlig god pr. ovenfor resten av musikk-Norge ved å bli anbefalt å trekke punktet under prosederingen, sier Krogsvold som fikk forståelse for at Nadheim og MFO ikke ville anke videre til Høyesterett da de snakket sammen etter domsavsigelsen i lagmannsretten i går. Men man vet aldri. MFO har kanskje behov for å profilere seg i media og bruker de mulighetene de har for å få pressedekning, avslutter Voices Of Wonder-gründeren.

Trygve Mathiesen