home

  [media stories: appealing the second ruling]
Motorpsycho anker dom

Article about Motorpsycho appealing a second time
in the VoW vs. Motorpsycho lawsuit
taken from the Norwegian newspaper
TRØNDER-AVISA, 2002-01-03.
Found at the ta site.


TRONDHEIM: Bandet Motorpsycho vil anke tvistesaken mellom bandet og plateselskapet Voices of Wonder Records (VoW) inn for Høyesterett, opplyser NTB.

I desember avgjorde Borgarting lagmannsrett at VoW har tidsubegrenset rettighet til innspillinger Motorpsycho gjorde i perioden 1991 til 1993.

Motorpsycho er som kjent en rockegruppe som gjør det besdre og bedre ikke minst også i utlandet. Og to av de tre musikerne er innherredsbygger. Hans Magnus Ryan fra Steinkjer og Bent Sæther fra Snåsa.

Lagmannsretten behandlet Motorpsychos anke på deler av en dom som ble avsagt i Oslo byrett i august 2000 i en sak som bandet anla mot plateselskapet.
Det sentrale tvistepunktet i retten har vært hvem som har rettigheter til innspillinger Motorpsycho gjorde for VoW i perioden 1991 til 1993.

Bandet fikk i Oslo byrett medhold i tre av fem tvistepunkter.
Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Motorpsychos fagforening, er svært skuffet over Borgarting lagmannsretts avgjørelse.

Retten velger helt å se bort fra det vern åndsverkloven gir ulike grupper kunstnere, men løser saken ut fra en bokstavfortolkning av de avtaler VoW i sin tid forlangte at det unge og urutinerte bandet skulle undertegne, sa Bjerkestrand etter at dommen var falt.

MFO har nå vurdert dommen og finner den så prinsipielt interessant at de støtter Motorpsychos anke av dommen til høyesterett.