home

  [media stories: court proceedings]
Motorpsycho krever penger og platerettigheter

Article concerning the VoW vs. Motorpsycho-lawsuit
taken from the Norwegian newspaper
VG, 2000-06-16.
Found at the VG-site.


Spellemannprisvinnerne Motorpsycho krever flere hundre tusen kroner og retten til sine tre første album av plateselskapet Voices Of Wonder når de nå møtes i Oslo byrett.

  Motorpsycho 2000
 
PRØVEKLUT I RETTEN: Motorpsycho fra Trondheim, et av Norges mest populære rockeband, kjører en prøveklut av en sak i retten mot plateselskapet Voices Of Wonder. Saken kan få stor betydning for andre norske artister. Foto: SCANPIX

Saken, som blir en viktig test av prinsipper, omhandler albumene «Lobotomizer» fra 1991, «8 Soothing Songs for Ruth» fra 1992 og ikke minst klassiske «Demon Box» fra 1993, som markerte trioens gjennombrudd i Norge og utlandet.

Samtidig krever Motorpsycho en større andel av plateselskapets inntekter av albumsalget, samt hele produksjonsstøtten Voices Of Wonder mottok fra Norsk Kassettavgiftsfond til de nevnte utgivelsene.

Vil ha vederlag

Motorpsycho hevder at de aldri har fått glede av pengene fra Kassettavgiftsfondet - til tross for at de betalte alle innspillingene selv.

Dermed gjør Motorpsycho - som også definerer seg som produsenter - krav på plateselskapets vederlag fra Gramo for kringkasting i radio og TV.

Det er derfor ikke usannsynlig å anta at flere andre norske band og artister sitter på gjerdet og avventer utfallet av rettssaken - som faktisk kan være med på å etablere såkalt rettspraksis.

Kommenterer ikke

Vi har brukt ekstremt mye tid og energi på saken som har gått frem og tilbake siden 1995, men vi har bestemt oss for ikke å kommentere søksmålet før rettssaken starter, sier Motorpsycho- manager Cecilie Lykke.

For Norsk Musikerforbund, som plukket opp saken til Bent Sæther, Hans Magnus Ryan og Håkon Gebhardt, er utfallet av stor betydning.

En rettskraftig dom i Motorpsychos favør betyr at musikerforbundet kan lene seg på saken til Motorpsycho i andre lignende saker.

Retten må ta stilling til følgende spørsmål når partene braker sammen 26. juni.

* Hadde Motorpsycho i 1995 rett til å bryte tre kontrakter med Voices Of Wonder, som gir selskapet en eksklusiv og ikke tidsbegrenset rett til å utgi albumene «Lobotomizer», «8 Soothing Songs For Ruth» og «Demon Box» i hele verden?

* Har Motorpsycho krav på 195 000 kroner som Voices Of Wonder mottok i samlet produksjonsstøtte fra Norsk Kassettavgiftsfond - til tross for at bandet finansierte de tre innspillingene selv?

* Betyr det at Motorpsycho også kan gjøre krav på salgsinntekter og produksjonsvederlag plateselskapet har hatt på albumene?

Ingen kommentar, svarer Dag Krogsvold, direktør i Voices Of Wonder.

Espen A. Hansen