home

  [media stories: after the ruling]
Motorpsycho tapte utgiverrettigheter

Article reporting about the ruling
in the VoW vs. Motorpsycho-lawsuit
taken from the Norwegian site
YAHOO! Nyheter, 2000-08-11.
Found at the yahoo-site.


Motorpsycho har ikke rett til å utgi platene som ble laget mens bandet var kontraktfestet til plateselskapet Voices of Wonder.

Motorpsycho hevder Voices of Wonder (VOW) bare sto for utgivelse og produksjon på de første platene og at bandet dermed har rett til å gi ut platene hvor de vil, men fikk ikke medhold i Oslo Byrett, skriver Nettavisen. Plateselskapet har dermed rett til å utgi materialet til evig tid.

Retten understreker at Motorpsycho eier mastertapene til sine innspillinger, men slår fast at det er Voices of Wonder som har rett til å utgi dem. Motorpsycho mener de ble lurt til å skrive under en avtale som blant annet sikret VOW ubegrenset adgang til å utgi de første utgivelsene i enhver form for de måtte ønske til enhver tid.

Oslo Byrett gir Motorpsycho medhold på kravet om økonomisk vederlag som følger tilvirkerrettighetene på utgivelsene Lobotomizer, Soothe, 3 Songs for Rut, 8 Soothing Songs for Rut, Demon Box, The Mountain Ep og Another Ugly Ep, og som er opptjent fra og med 1998.

Begge parter må betale hverandres saksomkostninger.