home

  [press releases]
Dom I Motorpsycho-Saken

Press release of the Norsk Musikerforbund
concerning the ruling
in the VoW vs. Motorpsycho-lawsuit,
2000-08-11.


Fredag 11. august falt dom i rettssaken som trøndergruppa Motorpsycho hadde anlagt mot sitt tidligere plateselskap Voices of Wonder Records. Saken ble delvis vunnet og delvis tapt.

Retten skulle ta stilling til fem tvistepunkter mellom partene; av disse ´ fikk Motorpsycho medhold i tre.

Oslo byrett fastslo at Motorpsycho selv var berettiget til å få utbetalt tilvirkervederlag fra GRAMO, noe selskapet også hadde krevet. Videre kom retten til at Voices of Wonder Records ikke hadde krav på å få utgi ytterligere innspillinger med bandet og at selskapet ikke hadde krav på erstatning fordi bandet hadde nektet å inngå en forlagsavtale.

Det viktigste stridsspørsmålet - hvem som har eiendomsretten til Motorpsychos gamle innspillinger på Voices of Wonder Records - fikk bandet ikke medhold i. Retten kom til at bandet var bundet av ordlyden i de avtalene de hadde inngått med selskapet på begynnelsen av 90-tallet. Selv om realiteten i samarbeidet mellom partene innebar at bandet selv bekostet sine innspillinger, mente retten at kontraktenes ordlyd var slik at plateselskapet hadde fått overdratt eiendomsretten til disse.

Motorpsycho fikk heller ikke rettens medhold i at innspillingsstøtte som var utbetalt plateselskapet egentlig skulle tilfalle bandet, siden de selv bekostet sine innspillinger.

Vi er glade for at retten har gitt bandet medhold på flere prinsippielt viktige punkter, sier forbundsleder Tore Nordvik i Norsk Musikerforbund i en første kommentar til dommen. Forbundet har støttet Motorpsycho i denne saken.

Imidlertid er vi litt overrasket over at retten har valgt en veldig formell og bokstavtro fortolkning av avtalene. Etter først å ha beskrevet et samarbeid som tyder på at bandet selv var opptatt av å sikre rettighetene til egne innspillinger, er retten kommet til at avtalenes ordlyd trekker i en annen retning og at dette er bindende, sier Nordvik.

Vi vil nå vurdere dommen grundig sammen med bandet og vår advokat Erik Nadheim, men det er grunn til å tro at vi kommer til å anke dommen på de punkter hvor vi ikke fikk medhold, sier forbundsleder Tore Nordvik.